Wat is ons doel


Help allergie de wereld uit! De zorg voor kinderen met een allergische aandoening kan beter en efficiënter. Tijdige opsporing en behandeling kunnen hierbij gezondheidswinst opleveren.

De zorg voor kinderen met allergische aandoeningen, hun ouders en de betrokken professionals, beter en efficiënter maken in Nederland doen we door middel van:

 • Laagdrempelige ontsluiting van gespecialiseerde kennis met zelfmanagement tools
 • Faciliteren van transmurale zorg in het diagnostisch en het behandelproces tussen zorgverlener(s) en kinderen en ouders, waarbij het dossier in eigendom is van de patiënt
 • Faciliteren van onderzoek naar allergische ziekten

Ofschoon allergie bij kinderen veel voorkomt is de kennis bij de kinderen, de ouders en de professionals over allergie onvoldoende waardoor kinderen onnodig schade oplopen en geen of onnodige of verkeerde zorg aangeboden krijgen.

De Digitale Allergiewereld biedt alle betrokkenen onder andere:

 1. Via een diagnostisch traject van symptoom tot diagnose voor patiënten
 2. Uitleg diagnose voor patiënten
 3. Koppeling naar richtlijnen en zorgstandaarden, zodat allen weten wat zij kunnen verwachten en van hun verwacht wordt
 4. Diagnostische plannen voor patiënten en zorgverleners
 5. Behandelplannen voor patiënten en zorgverleners
 6. Zelfmanagement programma’s en monitoring tijdens behandeling
 7. Patiënt-arts overleg en intercollegiaal overleg gecombineerd met transmurale coaching
 8. Onderzoeksfaciliteiten voor moduleren van de onderzoeksvraag en extraheren van data voor anonieme analyse

Allergiewereld bestaat uit 4 web applicaties:

 • Kennis ontsluiting, via allergiewereld.nl
 • Zelfmanagement en vervolgen van behandelplannen via het Persoonlijk GezondheidsDossier
 • Diagnostiek en initiëren van behandelplannen via een zorgverlener applicatie
 • Onderzoek via onderzoekshuis.nl

Gespecialiseerde kennis

De Digitale Allergiewereld is waar mogelijk gebaseerd op gevalideerde zorgstandaarden en de gespecialiseerde kennis vanuit richtlijnen, protocollen van verschillende professionele werkgroepen, UMC’s en kennisinstituten als TNO. Alle informatie en programma’s in de Digitale Allergiewereld wordt aangeboden in begrijpelijk Nederlands op mavo 13 jaar niveau.


Erasmus  Paient1TNOHuidhuis