Wat doet AllergieWereld


AllergieWereld stelt het kind met klachten door een allergische aandoening centraal. Hierbij wordt kennisoverdracht geoptimaliseerd, contact met lotgenoten gerealiseerd en wordt intercollegiaal digitaal overleg mogelijk.

Momenteel is er geen uniformiteit in de (digtale) uitleg en advisering rondom allergische ziekten bij kinderen wat leidt tot niet-optimale zorgverlening, zoals ook het gebruik van onnodige (en mogelijk schadelijke) diëten bij eczeem door professionals.

 

Tijdige opsporing
In zeldzame gevallen zijn afwijkingen potentieel levensbedreigend, bijvoorbeeld een voedselallergie, ernstig astma, mastocytose, wespen-en bijengifallergie, geneesmiddelenreacties. Tijdige opsporing en behandeling kunnen bij een aantal van deze afwijkingen gezondheidswinst opleveren. 

 

Onnodig lijden en chronische klachten
Allen, zowel ouders als professionals, betrokken bij de zorg voor deze kinderen spelen een rol dat deze kinderen op het juiste moment bij de goede zorgverlener komen. Helaas is de realiteit dat deze kinderen vaak te laat optimale zorg krijgen wat onnodig lijden en letsel met zich mee kan brengen op medisch en psychosociaal vlak. Kinderen met allergische ziekte(n) hebben vaker problemen in hun sociaal functioneren. Ouders van kinderen met een voedselallergie kunnen buitengewoon veel, al dan niet reële (denk aan pinda-allergie), zorgen hebben over het voedingspatroon van hun kind. Deze ouders en kinderen hebben baat bij uniforme begeleiding door de betrokken professionals. Jonge kinderen met ernstig eczeem vertonen meer gedragsproblemen dan gezonde leeftijdsgenootjes en moeders van jonge kinderen met eczeem geven meer opvoedingsproblemen aan dan gemiddeld.

De chronische klachten door de allergische aandoening kunnen een bepalende rol gaan spelen. Voorbeeld is de ontsteking in de huid bij eczeem, die tot jeuk leidt waardoor het kind gaat krabben met vervolgens nog meer jeuk. Daarnaast beschadiging door het krabben met risico op huidinfectie, slapeloosheid, onrustig gedrag met verminderde concentratie, moeheid en verminderde schoolprestaties. Hetzelfde geldt voor de kinderen met astma.

Behoefte aan meer kennis en overleg
Bij ouders van kinderen, bij de kinderen en de professionals is er behoefte aan meer kennis/overleg tussen alle betrokkenen bij de zorg voor kinderen met allergische ziekten.Gezien de grote impact van het hebben van een allergische ziekten voor kinderen, is preventie, goede signalering, diagnose, eventueel tijdige verwijzing, monitoring en behandeling volgens richtlijnen en uniforme voorlichting en advisering over allergische ziekten bij kinderen en de mogelijkheden voor lotgenoten en professioneel contact van groot belang.

AllergieWereld
AllergieWereld wordt gerealiseerd met als doel:
  • Het optimaliseren van kennisoverdracht
  • Het ontsluiten van kennis
  • Contact met lotgenoten realiseren
  • Intercollegiaal overleg mogelijk maken
  • Korte lijnen tussen professionals, patiënt en ouders/verzorgers

 


Erasmus  Paient1TNOHuidhuis