Waar staan we nu


Het project Digitale Allergiewereld is gepland te starten op 1 oktober 2014 en wordt in 36 maanden volledig gerealiseerd. Hiervoor worden zes belangrijke hoofdpunten opgezet.

1 Zelf-diagnose tools 
Zelf-diagnose tools, waarmee patiënten vanuit waargenomen symptomen en aanvullende vragen kunnen komen tot een diagnose of tot een filtering van mogelijke diagnoses, wordt ontwikkeld binnen de Digitale Allergiewereld. 

In het eerder door de initiatiefnemers gerealiseerde Huidhuis is de symptomen check als zelf-diagnose tool gerealiseerd voor huidaandoeningen bij kinderen. Deze symptomen check is inmiddels opgenomen in de nationale richtlijn JGZ “Huid” en wordt breed gebruikt door zowel patiënten  als professionals. 
De doorlooptijd bedraagt 24 maanden. 
 
2 Laagdrempelig ontsluiten van informatie
Deze vertaalslag wordt gerealiseerd voor alle allergische ziekten. De koppeling vanuit de vertaalslag naar begrijpelijke artikelen voor (de verzorgers van) kinderen, wordt gemaakt voor alle aandoeningen met gemiddeld 5 artikelen per aandoening. 
De doorlooptijd bedraagt 36 maanden. 
 
3 Diagnostische behandelplan
Voor complexere allergische ziekten wordt een diagnostisch plan ontwikkeld welke professionals ondersteunt in het stellen van een diagnose. Een diagnostisch plan voor allergische ziekten bestaat nog niet. In andere aandoening gebieden leidt een diagnostisch plan tot betere kansen voor patiënten. Dit is ook ons doel voor kinderen met allergische ziekten. De doorlooptijd bedraagt 18 maanden.
 
4 Behandelplan tussen patiënt en behandelend arts
Onderdeel van dit project is de realisatie van de behandelplannen bij alle allergische ziekten te beginnen met het atopie syndroom. De methodiek voor creëren van de behandelplannen wordt gebaseerd op de ervaringen met het creëren van vele transmurale behandelplannen. Meerdere van deze behandelplannen worden inmiddels internationaal gepresenteerd en gepubliceerd en vinden daar ook hun opvolging. 
 
Per aandoening zullen de behandelingsmogelijkheden (ook visueel) inzichtelijk gemaakt worden ter bevordering van het zelfmanagement. 
Geïntegreerde medicatie dagprogramma’s zullen individueel worden ontwikkeld ter bevordering van de therapie trouw. Zelf monitoring wordt aangeboden en daaraan gekoppelde e-consultatie. De doorlooptijd bedraagt 36 maanden.
5 Zelfmanagement programma’s
De patiënt krijgt de mogelijkheid tot toegang tot zelfmanagement programma’s voor allergische ziekten te beginnen met eczeem, voedselallergie, astma, hooikoorts en mastocytose. De doorlooptijd van de ontwikkeling van de zelfmanagement programma’s bedraagt 36 maanden.
 
6 Voeding module
De voeding module is bedoeld om inzicht te krijgen in wat je eet en welke bestanddelen je eten is opgebouwd. Ook creëren we de mogelijkheid om je eigen allergenen te kunnen uitschakelen om daarmee zicht te krijgen wat je nog wel en niet kan eten. De doorlooptijd bedraagt circa 36 maanden.

Erasmus  Paient1TNOHuidhuis