Over Allergiewereld

Op AllergieWereld staan mensen met klachten door een allergische aandoening centraal. Een allergie is de meest voorkomende chronische ziekte, maar kennisoverdracht laat hierbij nog vaak te wensen over. AllergieWereld wil kennisoverdracht optimaliseren en contact met lotgenoten realiseren. Help allergie de wereld uit!

Optimale zorgverlenening

De zorg voor mensen met allergische aandoeningen, hun omgeving en de betrokken professionals, kan beter en efficiënter. Tijdige opsporing en behandeling kunnen hierbij gezondheidswinst opleveren. 

Uniformiteit in (digitale) uitleg en advisering rondom allergische ziekten leidt tot optimale zorgverlening. Juist bij een allergie is het heel belangrijk dat er snel en adequaat gehandeld wordt. Geen onnodige of verkeerde zorg met extra schade als gevolg, maar direct de meest effectieve behandeling. Dat wil toch iedereen!

Wat biedt AllergieWereld?

  • Kennis over diverse allergieën
  • Via een diagnostisch traject van symptoom tot diagnose
  • Koppeling naar richtlijnen en zorgstandaarden
  • Diagnostische plannen voor patiënt en zorgverlener
  • Behandelplannen voor patiënt en zorgverlener
  • Zelfmanagement en monitoring tijdens behandeling

Gespecialiseerde kennis

De Digitale Allergiewereld is waar mogelijk gebaseerd op gevalideerde zorgstandaarden en de gespecialiseerde kennis vanuit richtlijnen, protocollen van verschillende professionele werkgroepen, UMC’s en kennisinstituten als TNO. Alle informatie en programma’s in de Digitale Allergiewereld wordt aangeboden op een zo begrijpelijk mogelijk niveau.